I hope you didn't miss the Video/Blog hop


Samen met een aantal zeer getalenteerde dames zijn we bezig met een video-blog hop 

Together with a group of very talented ladies we are doing a video-blog hop 


De projecten die we maken voor deze hop zijn nog steeds te winnen + nog een aantal extra prijzen!

You still have a chance at winning the projects that we make for this hop + some additional prizes!


Succes!      Good Luck!

Gerry van der Velden

Geen opmerkingen